Wymiana partnerska pomiędzy Zespołem Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie a Martin-von-Cochem-Gymnasium w Cochem została zapoczątkowana w lutym 2008 roku, kiedy to w czasie wizyty delegacji niemieckiej w naszej szkole, ustalono szczegóły współpracy.

Od tego momentu minęło już sporo czasu, a międzynarodowa wymiana młodzieży wpisała się już na trwałe w historię obu szkół.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy sprawili i sprawiają, że wyjazdy z młodzieżą były i są możliwe..