Agnieszka Panek

Wymiana partnerska pomiędzy Zespołem Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie a Martin-von-Cochem-Gymnasium w Cochem wpisała się już na trwałe w historii obu szkół. Pierwsze wizyty młodzieży w obu krajach na pewno z optymizmem pozwalają patrzeć w przyszłość. Za tym wszystkim kryje się dosyć spory trud organizacyjny, zaangażowanie dyrekcji obu szkół i nauczycieli uczestniczących w tym programie, znaczna pomoc finansowa PNWM i Starostwa Cieszyńskiego oraz wsparcie rodzin młodzieży.

Aby te wszystkie (współ)działania przybliżyć i ukazać ogrom przedsięwzięcia oraz zachęcić samą młodzież do nauki, do poznawania świata i do angażowania się w tej wymianie, pragniemy zaprezentować (na ile pozwalają zgromadzone materiały i zdjęcia) to, co już było nam dane przeżyć w czasie wizyt w Cochem i podejmowania naszych zacnych Gości w Cieszynie. Chcemy przez to na bieżąco informować o aktualnych działaniach i o dalszych zamierzeniach i planach.

Życząc miłego odbioru, dziękuję wszystkim tym, którzy sprawili i sprawiają, że wyjazdy z młodzieżą były i są możliwe oraz tym wszystkim, którzy bezinteresownie przyczynili się do powstania tej strony oraz udostępnili swoje zdjęcia.

Koordynator wymiany ze strony ZSPG nr 1 w Cieszynie

Agnieszka Panek   (6.07.2009)

Godlo Cochem

COCHEM

23 - 30.09.2013


Godlo Cieszyna

CIESZYN

8 - 15.04.2013


Godlo Cochem

COCHEM

20 - 27.09.2012


Herbert Hilken

Wielce szanowna pani Dyrektor,
po niespełna miesiącu od naszego pobytu w Pani mieście, nadal bardzo często powracam swoimi myślami do pełnego wrażeń programu naszej wizyty. Oprócz spotkań z młodzieżą i gronem pedagogicznym w Pani szkole, moje myśli powracają również do tego głęboko poruszającego serce pobytu w Oświęcimiu, do zwiedzania przepięknego Krakowa i do wycieczki w Beskidy. /.../

Burmistrz Miasta Cochem
Herbert Hilken

Fragment listu z dnia 27.05.2009 do p. dyrektor Alicji Ziomber